Close

Recherche dans notre Catalogue (4082 products)

Espece

Categorie

Sous-Espece

Sous-Catégorie

Fabricants

Algemene verkoopvoorwaarden: www.ornibird.com

 
Artikel 1. Preambule
Artikel 2. Terminologie
Artikel 3. Registratie van persoonsgegevens
Artikel 4. Bescherming van privacy
Artikel 5. Prijsvoorwaarden
Artikel 6. Levering: Tarieven en voorwaarden
Artikel 7. Algemene voorwaarden
Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
Artikel 9. Beveiliging van elektronische geldovermakingen (EFT)
Artikel 10. Herroepingsrecht
Artikel 11. Garanties en klantenservice (SAV)
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Artikel 13. Auteursrecht
Artikel 14. Volledigheid
Artikel 15. Duur
Artikel 16. Bewijs
Artikel 17. Opslag en archivering van transacties
Artikel 18. Toepasselijk recht en jurisdictie
Artikel 19.Productinformatie

Artikel 1. Preambule.

 

Deze voorwaarden zijn gesloten tussen, enerzijds, het bedrijf Ornibird als een natuurlijke persoon met de Kruispuntbank van Ondernemingen in België geregistreerd onder het nummer 0886814184 in 5590 en heeft zijn hoofdkantoor Achêne | 23A, Rue Polissou, hierna onder de handelsnaam "Ornibird" en, ten tweede, diegenen die een aankoop via de website Ornibird https://www.ornibird.com hierna maken "gebruiker".

 

identificatie

Fysieke persoon:

De heer Courbois Cédric, Georges, Ghislain

Polissou-straat 23A

5590 Achêne

België

0032 83 33 33 30

Registratie bij de ECB van België onder het BN: 0886814184

BTW BE 0886 814 184

Registratie bij de DGFP van Frankrijk onder het nummer SIREN: 828344192

SIRET-nummer: 828 344 192 00012

BTW FR 64 828 344 192

 

Commercieel bord: Ornibird

Denominatie: Ornibird.com - Alles voor je vogels

Logo en symbool:

           

websites:

    
www.ornibird.com
    
www.ornibird.be
    
www.ornibird.fr
    
www.ornipets.com
    
www.ornicat.com
    
www.ornidog.com
    
www.ornipoultry.com
    
www.ornirodent.com
    
www.ornireptile.com
    
www.ornifish.com
    
www.ornihorse.com

E-mail: infos@ornibird.com


                       

Overzicht

 

De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend onder dit contract vallen, met uitzondering van eventuele voorwaarden die eerder op de site beschikbaar waren.

 

Als een voorwaarde zou falen, zou dit worden geacht te worden beheerst door de praktijken die van kracht zijn in de sector van de verkoop op afstand waarvan de bedrijven hun hoofdkantoor in België hebben.

 

Het niet-toepassen van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden kan door de klant / koper nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze voorwaarden.

 

Deze voorwaarden zijn bedoeld om de verkoopvoorwaarden tussen Ornibird en de gebruiker te definiëren, van de bestelling tot de services, via betaling en levering.

 

Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en zorgen voor de follow-up van deze bestelling tussen de contracterende partijen.

 

Elke gebruiker van de site die geen klantaccount heeft zal een procedure van inschrijving moeten volgen, waardoor hij vervolgens zijn klantenaccount kan verkrijgen.

 

In elk geval impliceert de uiteindelijke validatie van de bestelling de aanvaarding ervan, in zijn geheel en tegen de aangegeven prijs, door de gebruiker.

 

Deze validatie is de moeite waard om te ondertekenen en uitdrukkelijke acceptatie van alle bewerkingen die op de site worden uitgevoerd.

 

Artikel 2. Terminologie.

 

De diensten aangeboden door Ornibird op haar website diensten, zal namelijk de verkoop van producten voor huisdieren hierna worden aangeduid als "Ornibird diensten", hebben elke persoon die gebruik willen maken van de diensten van Ornibird en de algemene voorwaarden van de verkoop tevreden zullen hierna een "cliënt", elk bedrijf met Ornibird gemandateerd om een ​​product dat tot zijn site te verkopen zal een "leverancier" worden genoemd, elke bestelling van een klant, zoals bepaald hierna zal worden aangeduid als "orde".

 

Artikel 3. Registratie van persoonsgegevens.

 

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich inschrijft tijdens een bezoek aan de website "www.ornibird.com" als een potentiële contractpartij deelt haar Ornibird het opnemen van persoonsgegevens Ornibird.

 

Registratie impliceert expliciete toestemming dat zijn inloggegevens in het Ornibird-gegevensbestand kunnen worden verwerkt. Alleen wettelijke of natuurlijke personen die volledige rechtsbevoegdheid hebben en kunnen handelen, kunnen zich registreren.

 

Tijdens het registratieproces ontvangt de natuurlijke of rechtspersoon een ID-nummer en kiest hij een wachtwoord. Deze informatie wordt bevestigd door het automatisch verzenden van een samenvattende e-mail door Ornibird aan de klant.

 

De klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, veiligheid en het daadwerkelijke gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Elk gebruik van de login en het wachtwoord van een bepaalde klant wordt verondersteld te zijn gedaan door die klant.

Ornibird kan het onmogelijk maken om de gebruikersnaam en het wachtwoord voorlopig of permanent te gebruiken als blijkt dat de klant niet voldoet aan een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

De persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van de klant is: «Ornibird» infos@ornibird.com

 

De verwerking van deze persoonlijke gegevens in het Ornibird-gegevensbestand vindt plaats met het oog op klantbeheer, orderbeheer, leveringen, facturering van materiële en immateriële diensten, monitoring van solvabiliteit, adverteren via profiel, gepersonaliseerde behandeling en marketing.

 

Artikel 4. Bescherming van privacy.

 

Beginselen met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens.

 

In principe vindt toegang tot de informatie die beschikbaar is op of via de Ornibird-website plaats zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, zoals naam, postadres, e-mailadres ...

 

Bij wijze van uitzondering, om extra diensten te verkrijgen (verzoek om informatie, reservering, ledengedeelte, abonnement op een nieuwsbrief ...) is het mogelijk dat persoonlijke informatie, voornamelijk contactinformatie, bij de gebruiker wordt aangevraagd. In dit geval wordt de gebruiker van tevoren op de hoogte gebracht en worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 2002/58 / EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit dat:

 

Uw persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de doeleinden die zijn vermeld op het moment van verzamelen.

 

U hebt het recht om op elk gewenst moment toegang te krijgen tot deze gegevens en het recht om bezwaar aan te tekenen, om hun nauwkeurigheid te controleren en om eventuele fouten met betrekking tot hen te corrigeren. Stuur daarvoor een e-mail naar infos@ornibird.com door uw coördinaten goed te specificeren.

 

Gebruik voor statistische doeleinden van informatie met betrekking tot navigatie.

 

Wanneer u de site bezoekt, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:

 

- het IP-adres dat aan u is toegewezen wanneer u verbinding maakt;

- de datum en tijd van toegang tot de site;

- de pagina's geraadpleegd;

- het type browser (browser) dat wordt gebruikt;

- het platform en / of het besturingssysteem dat op de pc is geïnstalleerd;

- de zoekmachine en de trefwoorden die worden gebruikt om de site te vinden.

 

Deze informatie wordt uitsluitend bewaard om het aantal bezoekers van de verschillende delen van de site te meten en verbeteringen aan te brengen.

 

Gebruik van cookies. Om uw browsen op de site te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan Ornibird af en toe worden geleid om "cookies" te gebruiken.

 

Een "cookie" is een klein stukje informatie dat wordt opgeslagen door een website in de internetbrowser van uw computer. Deze "cookie" kan worden opgehaald tijdens een volgend bezoek aan dezelfde site. De "cookie" kan niet worden gelezen door een andere website dan degene die deze heeft gemaakt. De website gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden om bijvoorbeeld uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie op te slaan, waardoor u niet telkens hetzelfde toetsenbord hoeft te herhalen tijdens elk bezoek aan onze site.

 

De meeste "cookies" werken alleen tijdens een sessie of bezoek. Geen van hen bevat informatie die u waarschijnlijk telefonisch, per e-mail of per post benadert. U kunt uw browser ook zo configureren dat u steeds wordt geïnformeerd wanneer u een 'cookie' maakt of om registratie ervan te voorkomen.

 

Artikel 5. Prijsvoorwaarden.

 

Alle productinformatie zoals prijzen staan ​​vermeld in de betreffende productbeschrijving.

 

De verkoopprijs van elk product op de site van Ornibird is uitgedrukt in euro's. Dit is een prijs inclusief btw (indien van toepassing). Verzendkosten (zie ART.6 van de verkoopvoorwaarden) en aanvullende garantie zijn niet inbegrepen in de basisprijs.

 

Verkopen zonder T.V.A. aan niet-T.V.A. Zijn alleen mogelijk in de mate dat de ondersteunende documenten eerder zijn geproduceerd.

 

De prijs die de koper betaalt, hierna te noemen de totale prijs, wordt ook uitdrukkelijk als zodanig vermeld bij het plaatsen van de bestelling zelf.

 

Voor vragen over de prijsvoorwaarden hoeft u alleen maar een e-mail te sturen naar infos@ornibird.com

 

Artikel 6. Levering.

 

Je aankopen zijn met de grootste zorg verpakt, met behulp van beschermende materialen. De aandacht die we besteden aan de verpakking stelt ons in staat om de levering in de beste omstandigheden te bieden. De producten die worden geleverd worden vrij tegen beschadiging en diefstal voor de duur van het vervoer verstrekt. Dus je moet de integriteit van uw bestelling en alle items die de ontvangst van het pakket en in de aanwezigheid van de persoon die de levering om een ​​reservering te maken, indien nodig samen ervoor te zorgen. In het geval u enige twijfel van de staat of de inhoud van de bestelling, bent u verplicht om de goederen na ontvangst van het af te wijzen. Elk product moet worden geweigerd aan de drager als geheel en in de originele verpakking.


Wij bieden twee maatschappijen op onze website voor het verzenden van uw bestelling.


Mondial Relay: Het pakket wordt gestort in een terugtrekking punt in uw buurt, meestal een boekhandel, supermarkt, handel ... een e-mail- of SMS-bericht wordt automatisch verzonden wanneer de beschikbaarheid van uw geselecteerde pakket in de Relay Point voor de besluitvorming controle. U beschikt over een termijn van 14 dagen om uw pakket te ontvangen.

 

Bpost: Het pakket wordt rechtstreeks naar de door de klant gekozen adres, meestal thuis. In geval van afwezigheid, wordt een bericht gestort in uw mailbox. De eerste keer, zal een telefoonnummer kunt u een nieuw moment van levering te stellen. Als bij pech, de tweede poging mislukt, dan heb je een periode van 7 kalenderdagen om uw pakket bij uw plaatselijke postkantoor te verwijderen. Na 15 dagen, zal het pakket terug te keren naar Ornibird (Rue Jules Henault, 10 4260 Fallais België) te deponeren.

 

potentieel verlies van pakketten:

 

Ondanks de computer volgen van onze zendingen, kan bij hoge uitzondering een pakket verloren gaat. In dat geval kunt u contact opnemen met onze klantenservice via e-mail: infos@ornibird.com

 

De volgende gevallen van overmacht, waaronder Ornibird de onderneming ontheffen van zijn leveringsverplichting: oorlog, opstand, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid om zelf wordt geleverd door leveranciers of normale dragers.

 

In de volgende gevallen in het bijzonder, kan Ornibird tijdelijk levering op te schorten: het interne netwerk stoornissen, stoornissen in telefonie, met betrekking tot verstoringen toegang (problemen) met het internet en dergelijke. De uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort totdat het wordt verholpen het ongemak en / of toegang tot het internet is hersteld zonder dat de koper om de ontbinding van het contract en / of schade te roepen .

 

Voor vragen over levering, stuur dan een e-mail naar infos@ornibird.com.

 

Artikel 7. Bestellen.

 

De bestelling is geplaatst door de klant Ornibird via de website. De bestelling kan worden geregistreerd op de site als de gebruiker duidelijk omschreven ofwel:

 

- door het invoeren van de client-ID, dat is strikt persoonlijk.

- ofwel door het invullen van het registratieformulier waardoor deze de opdracht van een klant-ID die via email bevestiging wordt verzonden verkrijgen.

 

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van producten beschikbaar voor verkoop. (Zie art.5 verkoopvoorwaarden). Door het plaatsen van een online bestelling, geeft de klant expliciet de bedoeling om een ​​koopovereenkomst met Ornibird sluiten en akkoord gaat met deze voorwaarden. De klant wordt geïnformeerd over de bevestiging van de bestelling per e-mail, hierna naar e-mail een bevestiging, dat de voorwaarden van de opdracht samenvat. Ornibird hecht waarde aan ontvangen orders op de website alleen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden van de producten voldoen aan. Een gebrek aan beschikbaarheid van het product, Ornibird stemt ermee in om de klant onmiddellijk op de hoogte. Als aanvulling Ornibird heeft een periode van 7 werkdagen dient te worden aangevuld, maar deze periode is slechts ter informatie.

 

De koopovereenkomst tussen Ornibird de ene kant, en de klant, aan de andere kant, doet zich dus op het moment van de aanvaarding van de bestelling door Ornibird.

 

Voor vragen over hoe te bestellen, de klant stuurt gewoon een mailtje naar infos@ornibird.com.

 

Artikel 8. Betaling.

 

Om orders in de kortst mogelijke tijd te verwerken en bieden de beste service, Ornibird nodigt de klant de aankoopprijs op het moment van plaatsen van de bestelling te betalen.

In geval van annulering van de bestelling (zie ART.10 van de verkoopvoorwaarden), moet Ornibird de door de klant betaalde bedragen terugbetalen, zonder vergoeding. De kosten voor het terugzenden van het pakket zijn voor rekening van de klant (zie ART.10 van de verkoopvoorwaarden). De aankoopprijs wordt betaald bij het bestellen via de Hipay- of Paypal-server (zie ART.9 van de verkoopvoorwaarden) waarop Ornibird oproept om de bankgegevens van de klant te versleutelen en vervolgens veilig te verzenden:

 

- Of door de vermelding van het type betaalkaart (Visa, Eurocard, Mastercard), het nummer van de betaalkaart, de vervaldatum en het mogelijke visuele cryptogram door de expliciete volgorde van debitering van de rekening van de houder van de betaalkaart;

- Of door Home Banking (ING Home'Pay, Dexia NetBanking en Dexia Direct Net, KBC Online en CBC Online).

- Door Bancontact / Mistercash voor klanten van FORTIS, DEXIA en ING-banken.

- Door nationale of internationale overschrijving / overschrijving met elk type pc-rekening of Home Banking (Dexia, Ing, CBC / KBC, Fortis, Axa, De Post, Rabobank, internationale rekeningen ...)

 

Autorisatie: het geld is gereserveerd - geblokkeerd voor rekening van de koper, wachtend om in een tweede stap naar de rekening van de verkoper te worden overgebracht (gegevensregistratie) of om te worden vrijgegeven wanneer de autorisatie wordt geannuleerd. NB: de uitgestelde betaling en de autorisatie gevolgd door "data capture" zijn alleen mogelijk voor betalingen met een creditcard.

 

Voor vragen over de betaalmethoden hoeft u alleen maar een e-mail te sturen naar infos@ornibird.com.

 

Artikel 9. Beveiliging van elektronische geldovermakingen.

 

De transactieprocedures op de handelssite van Ornibird vinden plaats bij de zeer veilige betalingsdienstaanbieder Hipay of Paypal.

 

Als betalingsbeveiligingsdeskundigen zorgen Hipay en Paypal ervoor dat gevoelige gegevens worden verzonden en opgeslagen volgens de hoogste beveiligings- en kwaliteitsnormen.

 

operatie:

 

1. De klant maakt verbinding met de Ornibird-website, selecteert de items die hij in zijn "winkelwagentje" plaatst en geeft aan dat hij bereid is om de bestelling te plaatsen.

2. De klant, na registratie tussen de afleverings- en factuurgegevens. Het totale bedrag van de bestelling inclusief alle belastingen en verzendkosten is aangegeven.

3. Na ontvangst van een volledig overzicht van zijn bestelling, bevestigt de klant zijn bereidheid om door te gaan naar de betalingsfase.

4. De klant wordt transparant doorgestuurd naar de Hipay-website of Paypal, waar hij zijn betalingsparameters invoert (betaalmethode, thuisbankieren, creditcardnummer, ...)

5. Betaling wordt aangevraagd bij de betreffende financiële instelling.

6. De klant ontvangt het resultaat van de transactie dat hij kan afdrukken en bewaren als bewijs.

7. Ornibird voert de geautomatiseerde aftersalesverwerking uit en stuurt het pakket naar de klant.

 

Wanneer de tijd is aangebroken om de betalingsparameters in te voeren, wordt de klant automatisch doorgestuurd naar de Hipay- of Paypal-website. De uitwisseling van gevoelige informatie - zoals het creditcardnummer - bevindt zich daarom tussen de klant en de site van Hipay of Paypal; Ornibird heeft er geen weet van. Dit mechanisme bewaart niet alleen de vertrouwelijkheid van informatie met betrekking tot Ornibird, maar maakt ook de integratie van nieuwe betaalmethoden mogelijk zonder dat de programmering van de site van de verkoper hoeft te worden gewijzigd.

 

Bovendien zijn alle transactiekosten (commissies van verschillende financiële instellingen) volledig gedekt door Ornibird.

 

Aan het einde van het betalingsproces wordt de hand teruggestuurd naar de site van de handelaar, zodat hij de "aftersales" -verwerking van zijn keuze (bijwerken van de voorraad, mogelijkheid om een ​​ongrijpbaar goed te downloaden, enz.) Kan uitvoeren.

 

Dit systeem biedt alle voordelen voor betalingen op de Ornibird-winkelwebsite:

 

- Vertrouwelijke informatie wordt beschermd met behulp van SSL- of SET-technologieën. Geen enkele informatie van dit type wordt daarom niet-versleuteld op het netwerk.

- Zorg voor de vertrouwelijkheid van betalingsgegevens (inclusief creditcardnummers).

- Applicaties voor verkopers of verkopers zijn niet op de hoogte van het creditcardnummer van de koper.

- Elke communicatie tussen de browser van de klant en Hipay of Paypal gebeurt met behulp van 128-bit SSL-coderingstechnieken. Het is niet mogelijk voor de client om een ​​browser te gebruiken die deze coderingstechniek niet ondersteunt. Hipay en Paypal worden beschermd door verschillende firewallsystemen en protocolconversies om toegang tot gegevens of betalingsverwerkers door ongewenste bezoekers te verhinderen.

Artikel 10. Recht op afstand.

 

De koper heeft het recht om Ornibird te melden dat hij afziet van de aankoop zonder een boete te betalen en zonder opgave van reden binnen de 14 werkdagen vanaf de dag na de levering van de bestelling.

 

Voor een herinnering aan onze leveringsvoorwaarden! Je aankopen zijn met de grootste zorg verpakt, met behulp van beschermende materialen. De aandacht die we besteden aan de verpakking stelt ons in staat om de levering in de beste omstandigheden te bieden.

 

De producten die worden geleverd worden vrij tegen beschadiging en diefstal voor de duur van het vervoer verstrekt. U moet daarom de integriteit van uw bestelling en alle artikelen die het samenstellen na ontvangst van het pakket en in aanwezigheid van de persoon die de levering verzorgt, zorgen voor een reservering indien nodig.

 

Ornibird zal alleen op de verklaring van afstand van de koper reageren als de oorspronkelijke verpakking van het product intact is gebleven, vooral als de verzegeling en het product zelf niet zijn gebruikt of beschadigd.

 

De kennisgeving van de koper moet per e-mail gebeuren (infos@ornibird.com). Bij deze gelegenheid en wanneer de koper heeft voldaan aan de deadline zoals beschreven in de bovenstaande paragraaf, krijgt hij een retourautorisatienummer. In het geval van het retourneren van pakketten en na Ornibird per e-mail binnen de hierboven beschreven termijnen te hebben medegedeeld, zijn de kosten voor het terugzenden van het pakket altijd voor rekening van de klant. Het is ook raadzaam voor de klant om te werken met de diensten van het postkantoor, voor een veilige en gegarandeerde levering. De klant zal worden gevraagd om de geretourneerde artikelen met de grootste zorg te beschermen.

 

Om uw leven gemakkelijker te maken wanneer u een artikel retourneert, biedt Ornibird u aan om u terug te storten via overschrijving op uw bankrekening. Om te profiteren van deze handige, veilige en snelle service, vult u eenvoudig uw bankrekeningnummer in op de pakbon die bij de geretourneerde artikelen is gevoegd. We zullen de overdracht zo snel mogelijk doen (maximaal 30 dagen) volgend op het moment waarop Ornibird echt kennis heeft genomen van de wil tot afstand en nadat de producten zijn teruggestuurd naar Ornibird. De verzendkosten van het pakket worden niet terugbetaald.

 

In het geval van onrechtmatige retourzendingen, behoudt Ornibird zich het recht voor om een ​​volgende bestelling te weigeren.

 

Voor elke vraag over de voorwaarden voor afstand doen, is het voldoende dat de klant een e-mail stuurt naar infos@ornibird.com.

 

Artikel 11. Garanties en naverkoop (SAV).

 

De verkochte items profiteren van de wettelijke garantie van 2 jaar op elektronische apparaten, zoals beschreven in de wet van 1 september 2004, de wet betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen.

 

In het geval van een geruilde of geretourneerde bestelling, zijn de verzendkosten van het item (s) de verantwoordelijkheid van de klant en worden niet door ons bedrijf ondersteund.

 

Ongeacht het probleem met betrekking tot uw product, is het noodzakelijk om contact op te nemen met het defecte apparaat met een kopie van de factuur, het garantiebewijs ervan (aanwezig in de doos) en de retourbon.

 

Opgelet, de garantie is niet van toepassing op de reparatie van schade als gevolg van een oorzaak buiten het apparaat (bijv. Ongeval, schok, bliksem, stroomschommeling, vervanging van verbruiksartikelen zoals batterijen , bollen, lonten, ...). Of een fout van de klant die het gevolg is van bijvoorbeeld een gebruik of een installatie die niet voldoet aan de specificaties van de fabrikant, een gebruik dat schadelijk is voor de goede bewaring van het apparaat, van een commercieel of collectief gebruik, het gebruik van randapparatuur, accessoires of verbruiksartikelen is niet geschikt .... We nodigen u in dit verband uit om de gebruiksaanwijzingen die bij de producten worden geleverd zorgvuldig te raadplegen.

 

In het geval van producten die niet overeenstemmen met de informatie die is verstrekt tijdens de presentatie van de producten op de site of het presenteren van verborgen gebreken, worden ze vervangen of terugbetaald op basis van de beschikbaarheid van vergelijkbare producten en de wil van de klant. Artikelen die onder een garantie vallen, worden alleen teruggenomen met de afleveringsbon. Als het product niet kan worden vervangen, ontvangt u bij gebrek aan voorraad een cadeaubon ter waarde van uw aankoopprijs die u in de Ornibird-winkel kunt gebruiken.

 

Ook uitgesloten van garantie zijn producten die zijn aangepast, gerepareerd, geïntegreerd of toegevoegd door de klant of enige andere persoon die niet door de leverancier is geautoriseerd. De garantie zal niet spelen voor schijnbare defecten. De garantie biedt geen garantie voor producten die door verkeerd gebruik zijn beschadigd.

 

Alle retourneringen moeten vooraf door Ornibird zijn goedgekeurd met de toekenning van een retournummer. De klant moet daarom het verzoek richten aan infos@ornibird.com, na schriftelijke acceptatie van Ornibird.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.

 

Ornibird, onder het merk Ornibird, heeft voor alle stadia van toegang tot de site, het bestelproces, de levering of daaropvolgende diensten, een middelenverbintenis.

 

Verantwoordelijkheid Ornibird kan worden gemaakt voor het eventuele ongemak of schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, onder meer een onderbreking van de dienst, externe inbraak of aanwezigheid van computervirussen of een ander voorval van overmacht, in overeenstemming met jurisprudentie.

 

Ornibird kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, hetzij tastbaar of ontastbaar, die zou kunnen voortvloeien uit een storing of verkeerd gebruik van de op de markt gebrachte producten. Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen in producten die het gevolg zijn van leveranciers. Verantwoordelijkheid Ornibird in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden beschuldigd simpele fouten of weglatingen kan optreden ondanks alle voorzorgsmaatregelen genomen bij de presentatie van de producten.

 

Ornibird kan niet verantwoordelijk worden gehouden jegens een klant of een derde partij voor enige indirecte schade, enig bedrijfsverlies, winst of omzet, op welke manier dan ook.

 

Zonder beperking van de voorgaande alinea's, de verantwoordelijkheid Ornibird onder deze omstandigheden niet meer dan een bedrag gelijk aan de transactie betaalde of te betalen om de bron van deze aansprakelijkheid bedragen, ongeacht de oorzaak of de vorm van actie in kwestie.

 

Ornibird kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van het contract in het geval van een tekort of onbeschikbaarheid, overmacht, storing of gehele of gedeeltelijke staking van de postdiensten en vervoer en / of communicatie, overstroming , vuur.

 

Ornibird verbindt zich ertoe de informatie die door klanten op de site wordt verstrekt niet bekend te maken aan derden. Deze zijn vertrouwelijk. Zij zullen worden gebruikt door de interne diensten voor de verwerking van uw bestelling en aan te passen en verbeteren de communicatie met inbegrip van brieven / e-mails en informatie als onderdeel van het aanpassen van de site op basis van de voorkeuren van de gebruikers. Ornibird kan geconsolideerde statistieken over zijn klanten, verkopen, handelspatronen en informatie over de site verstrekken aan vertrouwde derde partijen, maar deze statistieken zullen geen persoonlijke gegevens bevatten.

 

Ornibird verkoopt, ruilt of verhuurt geen informatie over zijn klanten aan derden.

 

Artikel 13. Auteursrecht.

 

Juridische informatie - Gebruiksvoorwaarden

 

Gebruik van de Ornibird-website is onderworpen aan de naleving van de algemene voorwaarden zoals hierboven beschreven. Door deze site te bezoeken, verklaar je deze gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard, zonder voorbehoud.

 

Kwaliteit van informatie en service, beperking van aansprakelijkheid

 

De hypertekstkoppelingen op de Ornibird portalsite en het verwijzen van gebruikers naar andere websites nemen de verantwoordelijkheid van Ornibird voor de inhoud van deze sites niet op. De klant zal zich aan zijn gebruiksvoorwaarden houden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen van de site zijn auteursrechtelijk beschermd of, in het geval van databases, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn het eigendom van Ornibird of, in voorkomend geval, van een derde partij waarvan Ornibird de nodige autorisaties heeft verkregen.

 

Tenzij anders bepaald, kan tekstuele of numerieke informatie die op de site wordt weergegeven kosteloos worden gebruikt, mits de bron wordt vermeld en alleen voor gebruik dat niet commercieel of publicitair is. Door nadelen, is elke reproductie voor commerciële of reclamedoeleinden van dergelijke informatie, evenals alle vormen van gebruik en de reproductie van andere elementen van de site, zoals afbeeldingen, foto's, geluiden of computertoepassingen, strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elke aanvraag hiertoe moet worden gericht aan het management van Ornibird (infos@ornibird.com).

 

Hyperlinks naar de site maken

 

Ornibird staat toe dat er zonder voorafgaand verzoek oppervlaktekoppelingen worden gemaakt die verwijzen naar de startpagina van de portalsite of naar een andere pagina in zijn geheel. Anderzijds, het gebruik van elke techniek om de portaalsite geheel of gedeeltelijk op een internetsite te plaatsen, zelfs als deze de exacte oorsprong van de informatie slechts gedeeltelijk verdoezelt of de herkomst van de informatie mogelijk in de war brengt. , zoals inlijsten of invoegen, vereist de schriftelijke toestemming van Ornibird. Elke aanvraag hiertoe moet worden gericht aan het management van Ornibird (infos@ornibird.com).

 

Informatie verzonden

 

Verzend geen illegale, dreigende, lasterlijke, obscene, schandalige, provocerende, pornografische of godslasterlijke informatie, of enige andere informatie die kan resulteren in civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, volgens de wet van het grondgebied waarnaar deze site verwijst.

 

Artikel 14. Integraliteit.

 

In het geval dat een van de clausules van dit contract nietig zou zijn door een wijziging van wetgeving, regelgeving of een rechterlijke uitspraak, kan dit op geen enkele manier invloed hebben op de geldigheid en naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden. verkoop.

 

Artikel 15. Duur.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing tijdens de duur van online diensten aangeboden door Ornibird.

 

Artikel 16. Bewijs.

 

De geautomatiseerde registers, die in de computersystemen van het bedrijf Ornibird en zijn partners onder redelijke veiligheidsvoorwaarden worden bewaard, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

 

Artikelen verkocht door Ornibird zijn in overeenstemming met de beschrijving en presentatie in de catalogus. Ondanks al onze voorzorgsmaatregelen kunnen fouten in deze catalogus terechtkomen. In elk geval konden we ons als gevolg hiervan niet verloven.

 

Artikel 17. Opslag en archivering van transacties.

 

Het indienen van inkooporders en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame ondersteuning, om te corresponderen met een getrouwe en duurzame kopie. Al onze gegevens worden gehost op een gedeelde server in Zwitserland.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en jurisdictie.

 

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting neemt de klant eerst contact op met Ornibird voor een minnelijke oplossing. Anders zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen bevoegd, ongeacht de plaatsen van levering en de geaccepteerde betaalwijzen.

 

Artikel 19. Informatie over producten

 

Op eenvoudig verzoek per e-mail aan infos@ornibird.com, kunnen we u de geldigheidsdatum en het aantal batches van elk product meedelen.


# Algemene verkoopvoorwaarden gedateerd 11 december 2017.


Close